PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

ljaramani (alb.: šaren, dvoličan), alb. kriptokršćani koji su za tur. vlasti javno prakticirali islamske vjerske propise, a uvjerenjem i u obitelji i dalje bili katolici.