PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Londonski sporazum, tajni ugovor zaključen 1915. kojim su Italiji za za njezino savezništvo sile Antante obećale, među ostalim, i velik dio hrvatskoga i slov. teritorija. Pošto je F. Supilo otkrio sadržaj Londonskoga sporazuma, to je izazvalo otpor Jugoslavenskoga odbora te hrv. i slov. naroda. Ovaj otpor te suprotnosti između velikih sila onemogućili su da se L. s. u potpunosti provede.