Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Aristotel (← 384. do ← 322), grč. filozof; Platonov učenik i njegov najznačajniji kritičar; jedan od najuniverzalnijih mislilaca. Njegovom filozofijom dano je i utemeljeno znanje sveukupne klas. antike; ona mjerodavno za svu zapadnjačku tradiciju postavlja sva glavna filoz. pitanja. Oblikovao je i sustavno zasnovao sve tradicionalne filoz. discipline: ontoteologiju – metafiziku, fiziku ili filozofiju prirode, učenje o duši, politiku tj. filozofiju politike, poetiku, retoriku i dr. Određujući filozofiju kao znanost o biću kao biću, uspostavio ju je kao prvu i sveutemeljujuću znanost. Njegovi se logički spisi uzimaju kao temelj formalno-logičkog mišljenja; njegova fizika bila je do 17. st. određujuća slika svijeta; jedinstvo etike i politike što ga je postavio trajni je ideal zapadnjačke kulture. Fizika; Metafizika; Nikomahova etika; Politika; Poetika; Retorika.