PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

logaedski stih (grč.), stih sastavljen od troheja i daktila, pa se doima napola kao proza, a napola kao pjesma.