PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

litota (grč.), jezični obrat (trop, retorička figura) koji snažnu ili superlativnu karakterizaciju prikriva uporabom ublaženih ili naivnih izraza.