PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

listarice (Tenthredinidae), por. kukaca opnokrilaca; ličinke, tzv. pagusjenice, veliki štetnici voćnjaka i šuma; vrste: repina, ribizova, balava listarica.