PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Lika, kraj u JZ Hrvatskoj, unutar visokoplaninskoga okvira (Velebit, Plješevica, Kapela). Mnogobrojna polja u kršu (najveće Ličko i Gacko). Gl. vodeni tokovi, Lika i Gacka, uključeni su u hidroenergetski sustav Senj. Pretežito stočarski kraj (ovce); poljodjelstvo, šumarstvo. Najveći grad Gospić. – pov U ranom sr. vijeku pod banovom upravom; poslije u vlasti velikaških rodova (Frankapani, Kurjakovići, Karlovići). Nakon krbavske bitke pada većim dijelom pod Turke, koji je 1537. uključuju u Kliški, a krajem 16. st. u Lički sandžak. Karlovačkim mirom (1699) pripala Austriji. 1712–1873. u sastavu je Vojne krajine s iznimkom 1809–13., kada je bila dijelom Ilirskih provincija. 1881. pridružena Banskoj Hrvatskoj. 1941–45. jedno od gl. područja partizanskoga otpora. Poč. Domovinskoga rata (1991) dijelom su je okupirale srpske snage (1992–95. područje pod zaštitom UN-a). Oslobođena 1995.