PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Leuna, ind. grad na rijeci Saale, I od Leipziga, I Njemačka; 7180 st. Jaka kem. i petrokem. ind. (naftni derivati, umjetno gnojivo i dr.). Naftovod L.–Schwedt (340 km).