Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

latinica, naziv za stari lat. alfabet i za niz grafijskih sustava koji su se iz njega razvili. Potekla je iz grč. alfabeta; prvi spomenici iz ← 6. st. Od antike kroz sr. vijek razvijala se u različitim tipovima (kapitala, uncijala, poluuncijala, karolina, gotica i dr.). Danas se latinicom, različito prilagođenom, služe svi rom. jezici, većina ostalih eur. i mnogo izvaneur. jezika. Najstariji očuvani hrv. tekstovi na latinici su Red i zakon iz 1345. i Šibenska molitva iz 1387.