PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

arealna (spacijalna) lingvistika, smjer u jezičnim istraživanjima koji, među ostalim, tumači da položaj jednog područja (jezične aree) na nekom jezičnom prostoru uvjetuje ili potiče njegovu konzervativnost (npr. lateralni ili izolirani položaj) ili njegovu inovativnost (npr. kompaktnost ili pak središnji položaj); načela a. l. (tzv. arealne norme) formulirao je → M. G. Bartoli.