PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

arak (lat. arcus), 1. format papira (dvostruki list); 2. tiskarski a., list koji se tiska kao cjelina i od kojeg presavijanjem nastaje knjižni a. (obično 16 stranica); 3. autorski a., jedinica opsega rukopisa za publikacije, iznosi 30 000 grafičkih znakova.