Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Kublaj-kan (o. 1215–94), mongolski kan od 1260., Džingis-kanov unuk; osvojivši veći dio Kine, blizu današnjega Pekinga osnovao prijestolnicu Khanbalik; pokorio Koreju, Indokinu i Perziju. Na njegovu je dvoru više godina boravio Marko Polo.