Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

krstaš. 1. Šport. jedrenjak za dulja krstarenja. 2. Oklopni k., ratni brod zaštićen oklopom i s naoružanjem jačim od krstarice; u flotama od 1875. do 1908.