PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

križaljka. 1. Grafički prikaz u kojem su elementi raspoređeni u obliku mreže kvadratića. 2. Vrsta zagonetke sastavljene od praznih kvadratića koje treba ispuniti slovima: čitani okomito daju jedne riječi, a vodoravno druge.