PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Kosača, Stjepan Vukčić (herceg Stjepan) (o. 1404–66), bos. vojvoda, nećak vojvode Sandalja; ratovao s bos. kraljem Stjepanom Tomašem (1443–46) i Dubrovnikom (1451–54), surađivao s Turcima; 1448. proglasio se hercegom (humskim i primorskim), a svoj teritorij (»Hercegovina«) nastojao i ekonomski osamostaliti, pa se i radi toga nije opredjeljivao između katoličanstva, pravoslavlja i Crkve bosanske.