PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Kosača, Sandalj Hranić (o. 1370–1435), bos. vojvoda; jedan od najmoćnijih velikaša u Bosni nakon smrti kralja Tvrtka I. U borbama za ug. prijestolje nakon smrti kralja Ludovika 1382. podržavao Ladislava Napuljskoga koji mu je darovao gradove Skradin i Ostrovicu 1407., a on ih je prodao Mlečanima. Nakon smrti vojvode Hrvoja Vukčića Hrvatinića 1416. najmoćniji bos. feudalac. 1419. Dubrovčanima prodao svoju polovicu Konavala.