PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

kopolimerizacija, kem polimerizacija dvaju ili više raznovrsnih monomera uz nastajanje makromolekula (kopolimera) kojima je elementarni sastav jednak elementarnom sastavu smjese prije reakcije.