PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Konjhodžić, Fahro (1931–84), hrv. glumac; uspješan pantomimičar. Istaknuo se glumačkim karikaturama u kazalištu (Diogeneš; Jazavac pred sudom; Grubiša u Dundu Maroju) te u filmovima (Lisice; Stojan Mutikaša).