PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

konzervator (lat.), čuvar, stručna osoba kojoj je povjereno čuvanje pov. i kult.-umj. spomenika, zbirki, prirodnih rijetkosti i dr.