PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Konstantin VII. Porfirogenet (Grimiznorođeni) (905–959), biz. car od 913., samostalno vladao od 945; organizirao znatnu znanstveno-književnu aktivnost na dvoru. Za hrv. povijest i povijest južnih Slavena važan je njegov spis De administrando imperio.