Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

konkretna glazba, posebna tehnika skladanja iz tzv. konkretnih zvukova i šumova koji se kombiniraju elektroakustičkim spravama, a u konačnom obliku skladba se snima na magnetofonsku vrpcu; pojavila se o. 1950; gl. skladatelji: P. Schaeffer, P. Henry, O. Messiaen, P. Boulez.