PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

konglomerat (lat.). 1. Nakupina, smjesa raznovrsnih tvari, čestica; proš mješavina rasa, narodnosti, jezika, ideja i sl. 2. min (valutičnjak) sedimentna stijena koja se sastoji od čvrsto vezanih valutica; vezivna je tvar najčešće kremen ili kalcit. Po postanku se razlikuje morski, jezerski i riječni k. 3. ekon vrsta poduzeća koja u svom proizvodnom programu ima vrlo širok asortiman proizvoda, koji se proizvode različitim tehnologijama; namijenjeni su različitim kategorijama kupaca ili su im kanali prodaje različiti.