Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

apokopa (grč.), ispadanje jednoga ili više glasova ili slogova (najčešće vokala) na kraju riječi: npr. kino mj. kinematograf, auto mj. automobil, tal. signor mj. signore i sl. supr afereza, ispadanje glasova na početku riječi.