PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

kompresija (lat.). 1. fiz smanjenje obujma tijela ili plina povišenjem vanjskoga tlaka; posljedica joj je povećanje gustoće tvari; supr ekspanzija. 2. tehn stlačenost, npr. smjese zraka i goriva u motorima s unutarnjim izgaranjem pred paljenje; stupanj kompresije, omjer smanjenoga i prvotnoga obujma cilindra, npr. stupanj kompresije 1:8 znači da je obujam smanjen na jednu osminu (tlak je pri tom povećan za više od 8 puta zbog povišenja temperature izazvanoga kompresijom; → adijabatski proces); kompresijsko paljenje, način paljenja smjese goriva i zraka u Dieselovim motorima; samozapaljenje zbog povećanja temperature izazvanoga kompresijom. 3. med pritiskivanje krvne žile radi zaustavljanja krvarenja, prstima (digitalna k.) ili kompresijskim zavojem.