PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

komparacija (lat.). 1. Usporedba, uspoređivanje. 2. lingv stupnjevanje; gramatička kategorija pridjeva (i načinskih priloga), izražavanje veće ili manje kvalifikacijske vrijednosti (mjere, snage, stupnja) pridjeva ili priloga pri poredbenom (relativnom) ili apsolutnom kvalificiranju predmeta, radnji itd. Obično se izriče komparativom i superlativom, dok pozitiv izražava neutralni (osnovni) stupanj.