PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

kompaktni disk (CD, prema engl. compact disk), ploča za laserski gramofon ili elektroničko računalo na kojoj je tonski zapis u digitalnom obliku; omogućava vrlo kvalitetnu glazbenu reprodukciju, a mehanički je mnogo otporniji od gramofonskih ploča. Kod elektroničkoga računala osigurava trajnost zapisa i relativno je velikoga kapaciteta (630 Mb).