PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

kombinacija (lat.). 1. Sastavljanje, slaganje, sklop, spoj. 2. mat svaka moguća skupina određenoga broja neke množine elemenata. 3. stroj šifra (niz brojeva ili drugih znakova) kojom se otvara neka specijalna brava (npr. na blagajni, trezoru). 4. pren vezivanje srodnih pojmova, spekulacija.