PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

apikoalveolarni suglasnik, suglasnik koji se izgovara s pomoću vrha jezika (apeksa) što se primiče alveolama ili uz njih prianja (npr. t, d, l) (tzv. apikoalveolarna artikulacija).