Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

kobaltin, mineral, srebrnobijele do crvene boje, kobaltni sjajnik, kobaltov arsenid-sulfid, CoAsS, važna kobaltova ruda.