Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

kobalt (njem.) (Co, cobaltum), kem. element, at. br. 27, rel. at. masa 58,93; srebrnobijela kovina srodna niklu i željezu; u prirodi u spojevima s arsenom kao mineral smaltin i kobaltin; nalazišta: DR Kongo, Zambija, Maroko. Elementarni k. služi u različitim slitinama, izotop Co–60 u zračenju raka, Co–59 kao ovojnica tijela termonuklearne bombe. Spojevi k. taljeni sa staklom oboje ga tamnoplavo; mnogi spojevi k. (klorid, nitrat, oksid, aluminat) upotrebljavaju se za boje i tinte.