PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

klorsulfonska kiselina, jetka tekućina oštra mirisa SO2(OH)Cl; služi za sulfuriranje u org. sintezi i za stvaranje umjetne magle.