PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

kimatij (kima; grč.), u grč. arhitekturi, dekorativni niz stiliziranoga lišća na arhitravu ili kapitelu.