PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

kazahski (kazaški) jezik, jezik iz SZ (kipčakskog) odvjetka turkijske porodice u altajskoj jezičnoj natporodici; njime govori više od 9 mil. Kazaha.