PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Katolička crkva (grč.: opća crkva), kršć. crkva; svojim utemeljiteljem smatra Isusa Krista. Sjedište joj je u Rimu s vrhovnim poglavarom papom (rimski biskup; nasljednik sv. Petra kao prvoga pape). Dogme Kat. crkve sadržane su u vjerovanju u Presveto Trojstvo i u Kristov misterij (utjelovljenje, uskrsnuće). Njezin nauk počiva na riječima Krista i apostola kakve su u Novom zavjetu. Institucija sakramenata, ustrojstvo klera, liturgija, dogme i crkv. stega ustanovljene su naučavanjem koncila i papinskih dekreta. K. c. obuhvaća Rimokatoličku crkvu i s njom sjedinjene istočne katoličke crkve (18 crkava). Vrhovno je upravno tijelo Sveta stolica (u Vatikanu). Čvrsto je hijerarhijski uređena. Početkom 2000-ih ima oko 1 mlrd. vjernika.