PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

antipasati (grč.+tal.), vjetrovi koji, u višim slojevima, pušu u smjeru suprotnom od pasata.