Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

karaula (tur.), pogranična stražarnica sa stalnom posadom.