PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

kaprolaktam, C6H11NO, ishodišna tvar u proizvodnji poliamidnih vlakana (→ perlon). Dobiva se iz fenola.