PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Kapitolij (Kapitol; lat.), utvrđeni brežuljak, polit. i vjersko središte antičkoga Rima. Današnji arhitektonski raspored prema Michelangelovu planu (o. 1540); usred trga ant. brončani konjanički kip Marka Aurelija.