PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Kant, Immanuel (1724–1804), njem. filozof; jedan od najznačajnijih filozofa novoga doba, začetnik njem. klas. idealizma. Izveo tzv. »kopernikanski obrat« u filozofiji; postavlja 4 pitanja: što mogu znati, što treba činiti, čemu se smijem nadati i što je čovjek? U području teorijske filozofije niječe mogućnost spoznaje biti stvari, ili »stvari po sebi«. Teoretičar je građansko-liberalne države i prava. Etiku utemeljuje na načelu kategoričkoga imperativa, a estetiku na načelu bezinteresnoga sviđanja. Kritika čistog uma; Kritika praktičnog uma; Kritika rasudne moći; Metafizika ćudoređa.