PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

kamikaze (jap.: božanski vjetar). 1. Ciklon koji je u 13. st. spasio Japan od invazije mongolskoga brodovlja. 2. U II. svj. ratu, jap. pilot samoubojica kojemu je zadaća bila da se zajedno sa zrakoplovom obruši na cilj (ob. ratni brod). U 2560 napada, cilj je pogodilo 474 kamikaza. Naziv se upotrebljava i za zrakoplov pilota samoubojice. Usp. kaiten.