Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

kalij (arap. preko lat.) (K, kalium), kem. element iz skupine alkalnih metala, at. br. 19, rel. at. masa 39,098; mekan srebrnobijeli metal, vrlo reaktivan; u prirodi raširen u mnogim stijenama i mineralima (glinenci, karnalit, silvin, kainit, kizerit); k. je neophodan sastojak svih organizama. Spojevi: kalijev hidroksid KOH, bijela higroskopna masa, jaka lužina; soli k. većinom su bijele, lako topljive u vodi: kalijev klorid KCl, u prirodi kao mineral silvin; kalijev bromid KBr, za fotografske razvijače, sedativ u medicini; kalijev jodid KI, u medicini; kalijev nitrat KNO3, salitra, sastojak baruta; kalijev sulfat K2SO4, umjetno gnojivo; kalijev karbonat K2CO3, potaša, za proizvodnju kalijeva stakla i mekih sapuna; kalijev permanganat KMnO4 (hipermangan), tamnoljubičasti kristali, oksidacijsko sredstvo i dezinficijens; kalijev cijanid KCN, cijankalij, vrlo otrovan, s kiselinama razvija cijanovodičnu kiselinu, služi u fotografiji, galvanoplastici i za dezinsekciju; kiseli kalijev tartarat KC4H5O6, sreš ili vinski kamen, taloži se kod vrenja mošta.