PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Kalcedonski credo, dogmatska formula prema kojoj su u Isusu Kristu dvije naravi – božanska i čovječja (hipostaza); ta je dogma prihvaćena na IV. ekumenskom saboru u Kalcedonu 451., na kojemu je osuđen monofizitski nauk carigradskoga arhimandrita Eutihija, a istodobno su carigradskomu patrijarhu bila priznata jednaka prava kao i rimskomu biskupu.