PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

kabelopolagač, brod posebne namjene za polaganje i popravak podmorskih kablova.