PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Jupiter, vrhovni bog italskih naroda; zaštitnik pravde, istine i braka. Od doba Tarkvinija gl. božanstvo rim. države. Posvećen mu je hram na Kapitoliju.