PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

jonski stil, jedan od stilova u klas. grč. arhitekturi; razlikuje se od dorskoga po obliku stupa koji počiva na bazi, nije ispupčen, a kapitel mu je u obliku dvostruke volute.