PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Antakya, grad u J Turskoj, na rijeci Orontes; 124 400 st. Prerađivačka ind. (→ Antiohija).