Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

jastog (rarog, prug; Palinurus elephas), dugorepi rak desetonožac; živi na obraslom hridinastom morskom dnu Atlantika i Mediterana između 60 i 70 m dubine.