Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Jakutija (Jakuti-Saha), najveća ruska republika u S i I dijelu Sibira; 3 103 200 km2, 977 000 st. Klima kontinentalna; u S dijelu tundre, ostalo šuma. Ležišta ugljena, olovne, cinkove, kositrene i željezne rude, dijamanata. Stočarstvo; uzgoj krznaša. Stanovnici Jakuti, Rusi. Metalurgija, prehr. i drvna ind. Gl. grad Jakutsk. – pov Od 1632. pod Rusijom; područje deportacije rus. polit. kažnjenika; 1922. proglašena Jakutska ASSR, u sastavu Ruske SFSR; od 1991. republika Ruske Federacije.