PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Jaberg, Karl (1877–1958), švic. romanist; bavio se lingv. geografijom; jedan je od pokretača i autora velikoga Jezičnog atlasa Italije i južne Švicarske.