PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

izolirajući (izolativni, korijenski) jezici, jezici koji nemaju fleksije; sve su im riječi nepromjenljive (nalik na čiste korijene), a gramatičke funkcije izražavaju analitički, tj. rečeničnim poretkom i grupiranjem riječi, intonacijom ili dodavanjem »pomoćnih« elemenata. Takvi su npr. vijetnamski i klasični kineski jezik.